Η ZOOVER είναι ο μεγαλύτερος ολλανδικός ιστότοπος ανταλλαγής απόψεων μεταξύ τουριστών οι οποίοι καταθέτουν την γνώμη τους μετά τις διακοπές τους ανά την Ελλάδα.
Το βραβείο αυτό προήλθε από όσους έγραψαν και βαθμολόγησαν τα καταλύματα τους στην ειδική στήλη χαρίζοντας μας το βραβείο αυτό στην κατηγορία μας.

Το ποσοστό ικανοποίησης των άγγλων πελατών που επισκέφθηκαν το ξενοδοχείο μας ήταν τόσο υψηλό έτσι ώστε τιμηθήκαμε με το εν λόγω βραβείο για την ποιότητα του καταλύματος μας.
Οι πελάτες του μεγαλύτερου διακινητή τουριστών στην Αγγλία μας επέλεξαν μετά από ψηφοφορία.

Οι πελάτες της GULET μέλος του ομίλου TUI ενός εκ των μεγαλυτέρων διακινητών τουριστών στην Ευρώπη δήλωσαν κατά την επιστροφή τους στην εταιρεία διακοπών τόσο υψηλά επίπεδα ικανοποίησης έτσι ώστε καταταγήκαμε στην πρώτη σαραντάδα παγκοσμίως από όσα ξενοδοχεία συνεργάζονται με την συγκεκριμένη εταιρεία.

Created by SoFar