Το ξενοδοχείο ξεκίνησε να λειτουργεί το 1985 σαν οικογενειακή επιχείρηση απο τον Χαράλαμπο και την Γεωργία Θεοδώση.
Αρχικά η μονάδα διέθετε 37 δωμάτια, το 2001 προστέθηκαν άλλα 24 φτάνοντας τα 60 τα οποία και διαθέτει μέχρι σήμερα.

ΜΕΤΟΧΟΙ
Χαράλαμπος Θεοσώσης
Γεωργία Θεοδώση
Νικόλαος Θεοδώσης
Μαρία Θεοδώση

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Νικόλαος Θεοδώσης

ΜΕΛΗ Δ.Σ
Γεωργία Θεοδώση
Νικόλαος Θεοδώσης
Μαρία Θεοδώση
Νικόλαος Δ. Στεφανόπουλος

Ισολογισμός 2011

Created by SoFar